Our Commitment

De diensten van Wall-IT Service worden ontwikkeld en gefaciliteerd voor de leisure markt in de Benelux.
 

Onze klanten maken zowel continu (dagelijks) als incidenteel (periodiek) gebruik van de services op basis van de wens en behoefte van de organisatie:

 

  • Werken met allotment: 

vraag wordt geleid en bezetting geoptimaliseerd.

  • Werken met flexibele prijzen: 

marge wordt optimaal behouden en winst vergroot.

-------------------

Leisure Branche

 

Nederlandse attractieparken en dierentuinen profiteren van de gunstige economische situatie en het positieve sentiment. Zij zien hun bezoekersaantallen dit, en volgend jaar stijgen. In 2016 werden meer dan 42 miljoen bezoekers ontvangen bij de vijftig grootste dagattracties. De parken staan er ook internationaal goed voor. Dat is mede het gevolg van de groei van het toerisme uit buurlanden als België en Duitsland, maar ook verdere landen. Ook dragen de investeringen in nieuwe attracties, slaapplaatsen en bezienswaardigheden bij aan het succes. De vraag is of extra investeringen gaan leiden tot hogere entreeprijzen.

Voor de attractieparken en dierentuinen zullen de bezoekersaantallen met 3 procent in 2017 en met 2,5 procent in 2018. De omzet kan sterker stijgen. Deels door minder kortingen in het hoogseizoen en deels door extra services aan te bieden. Bron: ABN Amro

De Nederlandse sauna- en wellnessbedrijven kennen een groeiende populariteit, echter wordt er geen noemenswaardige groei verwacht in het aantal bezoekers. De consument blijft kritisch ten aanzien van uitgaven aan luxe producten. 15% van de bevolking maakt met regelmaat gebruik van het wellnessaanbod. De verzadigde markt en het stabiele aanbod zorgt dat er onderling met name op prijs gevochten wordt om gunste van de consument. Dit leidt tot prijserosie. Ook in deze markt dragen vernieuwingen en investeringen bij aan het succes van de onderneming op lange termijn. De prognose voor de toekomst blijft neutraal. Bron: Rabobank

Copyright © 2019 | Wall-IT

Wall-IT

SERVICE & CONCEPTS